Gruppresor, Konferens och Event

Vi arbetar med alla olika typer av grupp- och konferensresor, stora som små.

På vår konferensavdelning i finns ett team på 10 personer av erfarna och engagerade projektledare med ett brett nationellt och internationellt kontaktnät till sitt förfogande som brinner för att leverera det perfekta projektet.
Våra projektledare är vana att arrangera såväl dagskonferenser, konferens- och incentiveresor, kongresser, kickoffer samt större evenemang med produktlanseringar.

Vi står gärna till tjänst med att ordna allt från enstaka middagar till att hitta en lämplig anläggning för ett komplett konferensarrangemang, både inom och utanför Sverige.
Arbetet från idé till genomförande sker i projektform, projektledare tillsammans med kunden utformar uppdraget. Projektledaren arbetar sedan vidare med uppdraget i en grupp.
Eftersom flera personer på så sätt är insatta i kundens affärsverksamhet och pågående projekt minskas projektets sårbarhet.

Nyhetsbrev

E-postadress: